No Picture
Euroopa

Muutused Euroopa parteide rahastamises ning õiguslikus seisundis

2. oktoober 2014

Euroopa Liidu Nõukogu võttis 30. septembril kahe määruse kujul vastu uued reeglid Euroopa poliitiliste parteide finantseerimise ja nende õigusliku seisundi kohta. Määruste rakendumiseni läheb küll veel aega kuni 2017. aastani.

Euroopa poliitilise partei õigusliku seisundi muutmise eesmärk oli suurendada nende nähtavust ja EL-ülest tunnustatust ning lisaks – tõenäoliselt parteide endi jaoks kõige olulisemana – tagaks see staatus neile rahalise toetuse.