Uusmeremaalased avaldavad arvamust riigivara müügi üle

Priit Kallakas, Lauri Lippmaa

Kuna Uus-Meremaa seadusruum kohustab valitsust korraldama rahvahääletust juhul, kui eelnevalt kogutakse vähemalt kümne protsendi valimisõiguslike elanike toetusallkirjad,
on rahval alates tulevast pühapäevast võimalus väljendada antud küsimuses* oma meelsust.

Mägises saareriigis, mis pindalalt on samas suurusjärgus Itaaliaga, elab kõigest 4,4 miljonit inimest, neist valimisõiguslikke elanikke natukene üle kolme miljoni. Tänapäevaste suhtluskanalite abil ei olnud opositsioonil kuigi keeruline valijaid agiteerida ning märtsis algatatud kampaaniaga nõutud 308 753 allkirja kokku koguda.

Kui Eestis viidaks referendumi läbi kindlasti ka elektrooniliste vahenditega või selleks püstitatud jaoskondades, siis Uus-Meremaal korraldatakse hääletust posti teel. Uuenduslikuks elemendiks on uusmeremaalastele siiski see, et kodanikud saavad oma hääletussedeli saamise kontaktaadressi muuta elektrooniliselt valimiskomisjoni kodulehel.

Allkirjade kogumine riigivara erastamise vastu on samas väga tuttav teema ka eestlastele. Meenutamist väärib Mart Laari teise valitsuse soov erastada 49 protsenti Narva Elektrijaamadest USA ettevõttele NRG Energy. Keskerakonna ja Rahvaliidu eestvedamisel koguti erastamise vastu 160 000 allkirja, mis aastatuhande vahetusel võrdus koguni 18 protsendiga riigikogu valimistel osalenute arvust.

Kuraditosina aasta tagused opositsiooniliidrid Edgar Savisaar ja Villu Reiljan nõudsid sarnaselt Uus-Meremaa Tööparteile referendumi korraldamist, kuid Eesti seadused ei kohustanud allkirjadest tulenevalt rahvahääletuse organiseerimist ja Narva Elektrijaamade erastamine leidis oma lõpu valitsuse ja ameeriklaste erimeelsuste tõttu.

Kuidas hakkab aga mõju avaldama ja milliseid jõujooni moodustama rahva enamuse arvamus Key valitsusele ja Rahvusparteile, on juba iseküsimus.

Uus-Meremaa rahvahääletus kestab 13. detsembrini.
___________________________
* Do you support the Government selling up to 49% of Meridian Energy, Mighty River Power, Genesis Power, Solid Energy and Air New Zealand?

Allikad: TVNZ, Uus-Meremaa valimiskomisjon