Valimisseaduse reform Itaalias

Villu Varjas

Miks on tegemist nii ootamatu kuid samas oodatud uudisega? Itaalia valimisseaduse muutmine on teemaks olnud tihti, kuid sõltumata sellest, et viimase 20 aasta jooksul saab uus valimisseadus olema juba kolmas, on tegudeni jõutud siiski harva.

Muudatuste juured ulatuvad tänavuse mai keskpaika kui Itaalia Kõrgem Kassatsioonikohus leidis, et Porcellumi kooskõla nii Itaalia põhiseaduse kui ka Euroopa Inimõiguste Konventsiooniga on küsitav ja otsustas saata probleemi edasiseks uurimiseks Konstitutsioonikohtusse.

Peamiseks küsimuseks, mis välja toodi, oli enamuse preemia, mis tagab valimised võitnud erakonnale või koalitsioonile automaatselt 340 kohta 630-st, sõltumata sellest, kui suur oli nende toetus. Probleemil omakorda oli kaks tahku.

Esiteks, vastuolu preemia eesmärgiga stabiliseerida valitsust. Ehkki preemia eesmärgiks on stabiilse valitsusenamuse loomine, on meetmes teatud vastuolu, kuna koalitsiooni koosseis pannakse paika enne valimisi ning see annab väiksematele partneritele väljapressimisplatvormi.

Teiseks nägi kohus, et selline kunstlik enamus annab võimaluse mõjutada neid institutsioone, mis nimetatakse ametisse parlamendi poolt ja mis võivad jääda ametisse pikemalt kui kõne all olev parlamendi koosseis.

Juba mai lõpus toimus parlamendis hääletus, kus häältega 139-415 lükati tagasi vasaktsentristliku PD (Demokraatlik Partei – Partito Democratico) saadiku Roberto Giachetti algatus vahetada Porcellum tagasi Mattarellumi vastu, mis kehtis 1993-2005 ja oli üks ütlemata keeruline segu majoritaarsest ja proportsionaalsest süsteemist.

Kaks kuud hiljem tõstatas teema Reformiminister Gaetano Quagliariello, kuid mitte eesmärgiga taastada Mattarellum, vaid, et lihtsalt Porcellumist lahti saada. Kuna Berlusconi erakond PdL (Vabaduse Rahvas – il Popolo della Libertà) ähvardas, et juhul kui nende liider kohtus süüdi mõistetakse, valitsus laguneb ja et ka uut võimalikku valitsust pole paistmas, oleks sel juhul tulemuseks uued valimised ja uus valimisseadus sellest tulenevalt vägagi vajalik.

Kuid tee uue valimisseaduseni on pikk ja okkaline. Lisaks Mattarellumile on välja pakutud nii Porcellumi värskendamine, andes valijatele võimaluse oma eelistuse märkimiseks, kui täiesti uue eelistustel põhineva süsteemi loomine. PdL on kategooriliselt vastu Mattarellumile ja PD pole üksmeelt leidnud ka erakonna enda sees. Tõotab tulla huvitav varasügis Itaalias. Valimisvaatlus hoiab kätt pulsil.

Itaalia valimisseadused – Porcellum ja Mattarellum

Porcellumi mõiste tuletas Itaalia politoloog Giovanni Sartori peale seda, kui seaduse autor, tollane reformide minister Roberto Calderoli, kirjeldas parlamendis mitmeid muutusi läbielanud seadust sõnaga “porcata”, mida võib mõista eesti keeles lihtsalt kui sigadust. Seadus sündis, kuna eelnenud süsteemis ilmnes seaduspära, et vasakpoolsed olid ühemandaadilistes ringkondades edukamad ja Berlusconile see teps mitte ei meeldinud.

Alamkojas (Camera) toimuvad valimised 26 ringkonnas (lisaks jagatakse 12 kohta välismaal elavate itaallaste häälte järgi ja üks koht Valle d’Aostas) proportsionaalse mudeli alusel. Nimekirjad on kinnised ehk valijad peavad valima esitatud nimekirju. Valmisseaduse eredaim omapära on ülalmainitud võitjaerakonna või -koalitsiooni preemia. Eriti valimisliitude puhul on oluline reegel ka see, et enne valimisi on oluline esitada, kes on konkreetse valimisliidu juht (capo di coalizione).

Ülemkoja (Senato) valimised erinevad alamkojast vaid selle poolest, et põhiseadusest tulenevalt jaotatakse kohad 20 ringkonnas ilma üleriigiliste ümberjagamise ja preemiateta.

Mattarellumi nimi tuleneb tema looja Sergio Mattarella nimest. Kuid, et “mattarello” tähendab itaalia keeles taignarulli, oli ka siin Sartori see, kes andis tema arvates küllaltki äpardunud seadusele vastava hüüdnime.

Süsteemi kohaselt jaotati nii ülem- kui alamkojas 75% kohtadest ühemandaadilistes piirkondades ja 25% kohtadest proportsionaalselt (ülemkojas regioonitasandil, alamkojas üleriigiliselt). Et mitte premeerida juba võitnud parteisid, arvestatakse kohtade jagamisel maha juba ühemandaadilistes piirkondades võitjatele läinud hääled.