Muutused Euroopa parteide rahastamises ning õiguslikus seisundis

Villu Varjas

Selleks, et Euroopa partei staatus saada peab partei olema esindatud vähemalt seitsmes EL liikmesriigis ja peab jagama väärtuseid, millele Euroopa Liit on üles ehitatud. Juhul kui partei rikub tõsiselt teist klauslit on tõsiseima sanktsioonina võimalik ka grupi vastavast staatusest ilma jätmine.

Parteide rahastamises sündisid peamised muutused annetuste piirmäärade osas. Nii füüsiliste kui juriidiliste isikute jaoks tõusis varasem piir ühes aastas lubatud annetuste osas 12 000 eurolt 18 000-le. Lisaks, muutub juhul, kui ühe aasta jooksul on annetatud rohkem kui 3000 eurot, annetaja nimi avalikuks.

Samaks jäi toetuste jagamise valem ehk 15 protsenti jagatavast summast jagatakse Euroopa parteide vahel võrdses osas ning ülejäänud 85 protsenti proportsionaalselt vastavalt nende kohtade arvule Euroopa Parlamendis.

Näitena olgu toodud, et 2013. aastal jagati parteidele 33,9 miljonit eurot. Selle kui palju said toetust näiteks Euroopa Rahvapartei või kommunistid jätame mõtteharjutuseks. Aga kindlasti muudab see number arusaadavamaks, miks üritasid äärmusparteid viimase hetkeni Euroopa Parlamendis oma fraktsiooni luua ja mida selles ebaõnnestumine nende jaoks tähendas.