Kuidas tõsta inimeste huvitatust Euroopa Parlamendi valimistest?

Nelja sammu hulgas oleks 1) üle-Euroopalise valimispiirkonna loomine, 2) üle-Euroopalistele parteidele enama autonoomia andmine, 3) isiku liikmelisuse võimaldamine Euroopa parteis ilma riikliku tasandi liikmelisuseta, 4) parteisiseste demokraatlike protseduuride laiendamine, sealhulgas näiteks üle-Euroopalise valimisprogrammi heakskiitmisele.

Pikemalt lugege artiklist ning näiteks EMI enda ülevaatest parlamendiarutelu kohta: http://www.euractiv.com/sections/eu-priorities-2020/case-common-rules-eu-democracy-312924