Gruusia presidendivalimised: 22 kandidaati ja ülekaalukas võitja

Kui loetud oli 91 protsenti häältest küündis Margvelašvi häälesaak 62,1 protsendini. Häälearvult teisele kohale platseerus 21,9-protsendise toetusega parlamendi eksspiiker, president Saakašvili partei kandidaat David Bakradze, kes juba valimispäeva õhtul tunnistas viisakalt kaotust populaarsematele.

Valimiste märksõnadeks võib kindlasti veel lugeda killustatust ja madalat valimisaktiivsust. Kui 2008. aastal osales riigipea valimistel 55,2 protsenti valijaist, siis tänavu suundus valimiskastide juurde kõigest 46,6 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Ühelt poolt võis madalama valimisaktiivsuse tingida presidendi muutuv roll ühiskonnas, kuna Gruusia astub järk-järgult parlamentaarse riigikorralduse suunas. Teisalt võis valimisaktiivsust mõjutada aga liigne killustatus ja valikute rohkus. Ehkki selgeid favoriite oli kolm, osales valimistel koguni 22 kandidaati, mis ei ole Gruusiale kindlasti omane – viimati katsus omavahel jõudu vaid viis kandidaati.

Uus riigipea vannutatakse ametisse 17. novembril.