Riigikogu valmistel osalemine 1992-2015

Priit Kallakas

riigikogu-valimistel-osalemine-1992-2015Selle põhjuseks on eeskätt valimisseaduse muutmised. 1992. aasta valimistel võisid osaleda erakonnad, valimisliidud, ühendused, organisatsioonid ja üksikkandidaadid. 1995. aastast piirati kandideerimise õigust vaid erakondadele, erakondade valimisliitudele ja üksikkandidaatidele. Seejärel keelustati ühe erakonna liikmel kandideerimine teise erakonna nimekirjas ning lõpuks keelustati ka erakondade valimisliitude osalemine valimistel.

Teiseks mõjutas kandidaatide arvu vähenemist valimisnimekirjadele pikkusele ülempiiri seadmine. Kui 1999. aasta valimistel kandideeris Mõõdukate nimekirjas 303 kandidaati ja Keskerakonna nimekirjas 242 kandidaati parlamenti, siis alates 2003. aastast võib igas valimistel osalevas nimekirjas olla vaid 125 inimest. Selle ülempiiri loogika seisneb selles, et iga erakond võib ühes valimisringkonnas panna välja kaks kandidaati rohkem kui ringkonnas mandaate välja jagatakse. Ehk kui Tartu ringkonnast jaotatakse välja kaheksa mandaati, siis erakonnad võivad seal välja panna maksimaalselt kümme kandidaati.

Üksikkandidaatide arv on seevastu olnud kõige volatiilsem ehk ühtset trendi suurenemise või kahanemise suunas ei ole näha.