Liikmed

Liikmed

Lauri Lippmaa

Valimisvaatluse varamus on keeruline leida teksti, millel Lauri näpujälgi poleks – aastatepikkune drill BNS-i välisuudiste toimetuses ja muidu hea keelevaist on piisav põhjus, et ilma tema “okeita” ükski lugu naljalt välja ei lähe.

Tartu ülikooli politoloogiahariduse põhjale on Šoti filmiakadeemiast lisandunud ka magistrikraad stsenaristikas ning igapäevatöögi seotud peamiselt liikuvate piltidega.

Lauri on elanud nii ookeani taga kui ka Briti saartel, sestap võib ta nime leida lugude alt, mis räägivad valimistest Lõuna- ja Põhja-Ameerikas või Suurbritannias.

“Politoloogiaharidusele lisandunud välisuudiste toimetaja roll tekitas ilmselt jäädava püsiharjumuse jälgida maailmas toimuvat ja vaadelda erinevates ühiskondades aset leidvaid protsesse läbi valimisprisma.

Nüüdseks pakub käe ilmaelusündmuste pulsil hoidmine mõnusat vaheldust kirjatöödele filmi- ja televallas.”

 

Priit Kallakas

Tartu ülikooli sotsiaalteaduskonna võrdleva poliitika eriala lõpetanud Priit töötab alates 2011. aastast välisministeeriumis. Alates 2018. aasta augustist töötab Priit Eesti saatkonnas Washingtonis poliitikadiplomaadina. Lisaks välis- ja julgeolekupoliitikale pakub talle põhjalikumat huvi parteisüsteemide ja -organisatsioonide uurimine. Regioonidest katab Priit Valimisvaatluses Ida-Euroopat, Kagu-Aasiat ja oma vana armastust Austraaliat.

“Valimiste tulemused mõjutavad riikide, regioonide ning aeg-ajalt isegi kogu maailma käekäiku. Valimistulemused loovad ajalugu, kuid lisaks resultaadile, on valimisi ka protsessina põnev jälgida. Valimiste läbipaistvus, sisukus ja kampaaniate olemus peegeldavad riikide poliitilist kultuuri, aga ka demokraatia küpsust.

Valimiste võlu ongi nende kirglikkus ja võistluslikkus, ainult et naelikute ja poksikinnaste asemel on osalistel kasutada teravat mõistust ja paraku ka paksu rahakotti.”

Full disclosure: Priit Kallakas on Reformierakonna liige.

Riho Kangur

TÜ võrdleva politoloogia magistrikraad näitab kui sügavale Toomemäe nõlvadesse ulatuvad Riho politoloogijuured. Ent igal tööpäeva hommikul viib Riho tee hoopis Toompeale, kus ta töötab peaministri büroos nõunikuna.

Riho on Valimisvaatluse elav entsüklopeedia ja võib varrukast praktiliselt ükskõik millise politoloogia alateema kohta gurude mõtteid pilduda või anda ülevaate suvalise riigi valimissüsteemist. Regioonidest huvitavad teda enim Põhja- ja Ida-Euroopa ning Põhja-Ameerika riigid.

“Valimised peegeldavad sageli ühiskonda ja selle kõiki aspekte. Seetõttu on nende jälgimine natuke nagu tohtri mängimine – diagnoosida saab nii tervikorganismi kui ka mõne selle osa haigusi või, vastupidi, suurepärast toimimist.

Mind on alati paelunud parteide siseelu ja organisatsiooni kui sellise toimimine, aga ka erakondade omavaheline süsteemne kulgemine. Täpne diagnoos on alati alus haiguste ja selle sümptomite raviks, kuid ka siin tuleb lähtuda teaduslikest meetoditest, mitte püüda posimisega vähki ravida.”

 

Villu Varjas

Politoloogiahariduse omandas Villu Emajõe Ateenas, kuhu lisandus paar pooleaastast sutsakat Itaalias Bologna ülikoolis. Tema peamine huvivaldkond on Euroopa Liidu liikmesriikide ja institutsioonidega seonduv. Aastate jooksul on ta jõudnud läbi põigata nii Euroopa Komisjonist, Euroopa Parlamendist kui Euroopa Liidu Nõukogust ning jõudnud tänaseks välja erasektorisse, töötades Euroopa Liidu valitsussuhete alal konsultandina ettevõttes Miltton Brussels.

Lisaks Euroopale hoiab Villu silma peal ka lõunapoolkeral peetavatel valimistel. Valimisvaatluse õitsengusse panustab Villu peale kirjutamise ka veebilehe eest hoolitsemisega.

“Valimised mõjutavad kõike, kõik mõjutab valimisi; ja seda igal tasemel. Alates väikestest nüanssidest, millel on mõju valimistulemustele, nagu kellakeeramise edasilükkamine Türgis või valimistepäeva alkoholimüügi keeld Boliivias, kuni valimistulemuste endini, mis minnes kaugelt üle oma riigi piiride, mõjutavad oluliselt seda pilti, millisena me maailma näeme ja tajume.”