Kaastöö

Kaastöö

Valimisvaatlus on oma lühikese tegutsemise jooksul võitnud mitme ühiskonnas kaaluka mainega koostööpartneri – Delfi, Eesti Rahvusringhäälingu (ERR), Euroopa Parlamendi Infobüroo ja Vabariigi Valimiskomisjoni – usalduse.

Delfi

Delfiga kahasse ehitasime 2015. aasta riigikogu valimiste Valimismootori, mida kasutasid kümned tuhanded portaali lugejad. Lisaks koostasime äärmiselt põhjaliku kokkuvõtte riigikogu valimiste ajaloost, mille Delfi valimiseelse järjeloona avaldas.

Logod

VVK

Koostöös ERR-i ja Vabariigi Valimiskomisjoniga avaldasime 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimiste eel ERR-i online-portaalis mahuka ülevaate europarlamendi valimistest Euroopa Liidu kõigis 28 liikmesriigis.

EPIB

Samuti kandis ERR-i online-portaal otseülekandena üle Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimiste debatte, mida Valimisvaatlus korraldas ühiselt Euroopa Parlamendi Infobürooga.