No Picture
Euroopa

Kaalul on rohkem kui Moldova

30. november 2014

Parlamendivalimised Moldovas ei ole tänavu pelgalt 101 rahvasaadiku valimised uueks neljaastaseks valitsemisperioodiks. Käesolevad valimised on esimesed pärast juunis Euroopa Liiduga sõlmitud assotsiatsiooni- ja vabakaubanduslepet. Täna otsustatakse, kas soovitakse liikuda jätkuvalt lääne ja Euroopa Liidu suunalisel rajal, kus on veedetud viimased viis aastat või keeratakse vedur rööbastele, mis viib neid tagasi itta, kõigepealt Tolliliitu ja tõenäoliselt üsna nähtavas tulevikus Kremli dikteeritud Euraasia Liitu.

No Picture
Eesti

Mida tegelikult tähendab mandaatide jaotuse muutmine Riigikogu valimistel?

27. november 2014

Valimiskomisjon jaotas mandaadid Riigikogu valimisteks. Võrreldes 2011. aasta valimistega tõusis Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita ning Jõgeva- ja Tartumaa tähtsus kuna mõlemad ringkonnad said ühe mandaadi juurde.

Kuna Riigikogu jääb endiselt 101 liikmeliseks, siis vähenes samaväärselt Ida-Virumaa ning Järva- ja Viljandimaa osatähtsus.

Mandaatide suurendamine ja vähendamine ei ole pelk kandidaatide arvu muutus, vaid peegeldab esmalt valijate riigisisest rännet ja teisalt paneb ka erakonna kontoreid muutma tippkandidaatide paigutust.

No Picture
Kaugemal

USA vahevalimiste peapreemiaks on enamus senatis (või isegi 2016. aasta presidendikoht?)

3. november 2014

Teisipäeval toimuvatel vahevalimistel lähevad loosi kõik 435 kongressi esindajatekoja kohta, 36 senatikohta (kolmandik senaatoreid (33) pluss kolm senatikohta, kust istuvad senaatorid on eri põhjustel lahkunud), hulk kubernere, linnapäid, linnavolinikke, politseipealikke jne.

Ehk siis teisisõnu – tegemist on taaskord ühe tavalise valimispäevaga, kus igas osariigis ja linnas on oma tavad ja seadused selle kohta, kes valimissedelile lähevad.

Meeldetuletuseks – USAs on igal aastal tegelikult mõnes kohas novembri esimesel teisipäeval (pärast esimest pühapäeva) valimised, aga vaid iga kahe aasta tagant valitakse ka föderaalsesse valitsusse esindajaid – sel korral siis esindajatekoda ja osa senaatoreid.